“Durant els últims quatre anys, Carlo Gatta i Javier Carrillo, juntament amb Simone Balocco (investigador de la Universitat de Barcelona al CVC), han desenvolupat una eina informàtica, anomenada X-QPA, que quantifica el mal sofert pels teixits miocàrdics. El software processa la successió d’imatges de raigs X, fins a 15 per segon, i obté «una mesura quantitativa, repetible i més objectiva de la irrigació miocàrdica, identificant les regions amb un menor reg sanguini», explica Gatta. També facilita la comparació ràpida entre l’estat dels teixits abans i després de l’operació.” El Periodico, 4/02/2013, p.68.

Advertisements